Εργασία

Σας πληροφορούμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία θα γνωστοποιηθούν μόνο στην Υπηρεσία Προσωπικού της εταιρείας ΜΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ.  Δεσμευόμαστε ότι δεν θα γνωστοποιηθούν σε κανέναν τρίτο.

(Υποχρεωτικά πεδία με αστεράκι)