Καθαρισμός Δάσους στην περιοχή Αγίος Πέτρος απο το Express Market

Καθαρισμός Δάσους στην περιοχή Αγίος Πέτρος απο το Express Market
Το Express Market Καλύμνου και οι εργαζομενοι μας σε συνεργασία με τον Δήμο Καλυμνού συμμετέχει ενεργά σε εθελοντικές δράσεις αναφορικά με την προστασία περιβάλλοντος. Στα πλάισια της δράσης αυτής την Κυριακή 22/10/2017 οι εργαζόμενοι στο Express Market Καλύμνου συμμετείχαν στο καθαρισμό του δάσους στην περιοχή Άγιος Πέτρος. Στιγμιότυπα από τη δράση αυτή δημοσιευθηκάν στις τοπικές εφημερίδες. Φωτογραφίες απο το καθαρισμό στο δάσος του Αγίου Πέτρου μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Η προστασία του περιβάλλοντος θα συνεχίσει να αποτελεί ενδεικτικά μια μόνο από τις δράσεις εθελοντισμού,  στις οποίες συμμετέχουμε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό στο πλαίσιο της κοινωνικής μας προσφοράς και προσκαλόυμε όλους τους πελάτες μας να στηριξούν την προσπάθεια μας αυτή.